top of page
GOSPEL (8).png

Hösten 2022 startade ett nytt kapitel i Västerportkyrkan, vi började en resa mot att bli en gospelkyrka. Som en del i detta startades gospelkören, Calmar Gospel. Ett och ett halvt år har nu gått och vi har en större och varmare kör än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. Vi arbetar inriktat och medvetet för att vara en inbjudande plats och ett sammanhang där människor känner trygghet, tolerans och öppenhet. Vi ser att kören växer tillsammans och att sången och glädjen leder till att vår kyrka växer till något nytt och spännande. Orden som vi började resan med – Singing gospel, loving people, journeying towards Jesus – leder oss framåt och får oss alla att växa.

Calmar Gospel är en stor och varm kör som sjunger med själ och hjärta. Stort fokus kommer att vara glädje, kraft och gemenskap. En kör där alla har möjlighet och utrymme att växa tillsammans med varandra och med sång och musik som växtkraft. Calmar

Gospel övar och är verksam i Västerportkyrkan i Kalmar.

bottom of page